Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ bang lai b2 có 648 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 648 ứng viên xin việc theo từ khóa bang lai b2

Vũ văn Ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/03/2019

Quách
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/03/2019

Đỗ Đình Linh
 • Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Hà Quốc Khanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Phan Thị Mỹ Tiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2019

Nguyễn Văn Dương
 • Kinh nghiệm: 18 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Nguyễn văn tuấn
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Hồ Ngọc Nam
 • Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Phùng mạnh tùng
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Hòa Bình
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/03/2019

Chu Hải Nam
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/03/2019