Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ ban hang có 9075 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 9075 ứng viên xin việc theo từ khóa ban hang

Lưu Thái Anh
 • Kinh nghiệm: 9 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 32 phút trước

Kim Phung Luu
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 1 giờ trước

Dũng Trần
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 giờ trước

Lương thị thủy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 4,720 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Trần Thị Thanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Phan Thị Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 giờ trước

Phùng Thị Trường Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 giờ trước

BUI QUANG HUY

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Lê Thị Linh Chi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Nguyễn trường thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước