Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ ai có 7609 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 7609 ứng viên xin việc theo từ khóa ai

Dương Thị Ni Ni
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 giờ trước

Nguyễn Thị Trà Mi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 14 giờ trước

Dũng Tê
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Lào Cai
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 16 giờ trước

Bui Minh châu
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 22 giờ trước

Kiều quốc dũng
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Thành Duy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Lê Văn Nam
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Lê Diên Đông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Thế Trường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua

Nguyễn Văn Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật Hôm qua