Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Nhà tuyển dụng Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

 Tên công ty: 
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 Loại hình: 
Công ty nhà nước
 Quy mô: 
người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Mai Kim Khánh 
 Giới thiệu: 
Là 1 trường đại học đầu ngành kinh tế 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.