<h1 style="display:none"></h1>
Trung tâm ngoại ngữ Rocket

Nhà tuyển dụng Trung tâm ngoại ngữ Rocket

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 9177
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
500 - 999
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Trung tâm ngoại ngữ Rocket

Giới thiệu

Trung tâm ngoại ngữ Rocket chuyên "" là công ty "Cá nhân" có quy mô "500 - 999" tại khu vực "TP HCM"
Trung tâm ngoại ngữ Rocket đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nnt Love Vtkn
190/18c Sư Vạn hạnh phường 9 quận 5
TP HCM
500 - 999
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Trung tâm ngoại ngữ Rocket đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả