<h1 style="display:none"></h1>
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Nhà tuyển dụng Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13898
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
100 - 499
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Giới thiệu

Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (MDS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone với chức năng phát triển và kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng, đa phương tiện, quảng cáo, thanh toán, taif chính trên mạng viễn thông

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Đinh Trang
5/82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
100 - 499
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả