Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước

Nhà tuyển dụng Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước

 Tên công ty: 
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ Tài nguyên nước
 Loại hình: 
Công ty nhà nước
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Loan 
 Giới thiệu: 
Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng điều tra, đánh giá, giám sát chất lượng và bảo vệ nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi nguồn nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. 

VIÊN CHỨC KỸ SƯ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

 Lương:  4,500,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.