Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước

Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước


Nhà nước
20 - 99 người
Hà Nội
Đang tuyển 6
Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước

Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước


Nhà nước
20 - 99 người
Hà Nội

Giới thiệu

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật

Thông tin liên hệ

Loan
Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 282
  • 35 điểm

35 điểm

Xem cách tính điểm
 3
  • 35 điểm

35 điểm

Xem cách tính điểm
 1
  • 35 điểm

35 điểm

Xem cách tính điểm
 6
  • 35 điểm

35 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước đang tuyển dụng vị trí:

  7-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  8-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  9-12 triệu VNĐ
 13/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây