Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends

Nhà tuyển dụng Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends

Chưa xác thực

Tp. Hồ Chí Minh
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends
 Giới thiệu: 

Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends là công ty "Cá nhân" có quy mô "10 - 19" tại khu vực "Tp. Hồ Chí Minh"
Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends đang tuyển dụng 15 công việc như "Giáo Viên Tiếng Anh", "Giáo Viên Tiếng Anh"...

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Ms Huyền
HCM
Tp. Hồ Chí Minh
10 - 19
Cá nhân
 Trung Tâm Anh Ngữ Ms Huyen And Friends đang tuyển dụng vị trí:
Đà Nẵng
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
31/07/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
7,000,000 VNĐ
31/08/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,400,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,400,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,000,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,400,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
1,400,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
500,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
300,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
500,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
300,000 VNĐ
Đà Nẵng
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
13/07/2020
300,000 VNĐ
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)