Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Nhà tuyển dụng TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

 Tên công ty: 
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
1000 - 4999 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Chị Thúy 
 Giới thiệu: 
Đến nay NBC đã phát triển thành một Tổng Công ty có 37 đơn vị và xí nghiệp thành viên, 30.000 cán bộ công nhân viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực với địa bàn trải rộng khắp cả nước. 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.