Công ty TNHH TFVN (chuỗi nhà hàng Bếu - Phêu - Bết - Lệt)

Công ty TNHH TFVN (chuỗi nhà hàng Bếu - Phêu - Bết - Lệt)


Trách nhiệm hữu hạn
100 - 499 người
Đà Nẵng
Chưa cập nhật
Đang tuyển 2
Công ty TNHH TFVN (chuỗi nhà hàng Bếu - Phêu - Bết - Lệt)

Công ty TNHH TFVN (chuỗi nhà hàng Bếu - Phêu - Bết - Lệt)


Trách nhiệm hữu hạn
100 - 499 người
Đà Nẵng

Giới thiệu

Công ty TFVN là một công ty hoạt động về chuỗi Nhà hàng tại Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

Hường Lê
11 Nại Nghĩa 7, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 24729
  • 1 điểm

1 điểm

Xem cách tính điểm
 179
  • 1 điểm

1 điểm

Xem cách tính điểm
 1738
  • 1 điểm

1 điểm

Xem cách tính điểm
 152
  • 1 điểm

1 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Công ty TNHH TFVN (chuỗi nhà hàng Bếu - Phêu - Bết - Lệt) đang tuyển dụng vị trí:

  7-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  10-15 triệu VNĐ
 13/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây