Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty TNHH Book Store Phương Nam

Nhà tuyển dụng TNHH Book Store Phương Nam

 Tên công ty: 
TNHH Book Store Phương Nam
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
500 - 999 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Nam 
 Giới thiệu: 
 

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM 40 BÁN HÀNG THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN PART TIME

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM 50 BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ

 Lương:  11,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  11,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN NINH NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP

 Lương:  11,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.