<h1 style="display:none"></h1>
Thiện sơn

Nhà tuyển dụng Thiện sơn

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13290
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Thiện sơn

Giới thiệu

Design & build

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Viet Hung Truong
69/14 Nguyễn gia trí
TP HCM
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Thiện sơn đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả