Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Siêu Thị Big C

Nhà tuyển dụng Siêu Thị Big C

 Tên công ty: 
Siêu Thị Big C
 Loại hình: 
Công ty đa quốc gia
 Quy mô: 
5000 - 9999 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Nhân Sự 
 Giới thiệu: 
 

Nhân viên siêu thị Big C không yêu cầ bằng cấp kinh nghiệm

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

50 Nhân viên siêu thị Big C không yêu cầ bằng cấp kinh nghiệm

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

50 Nhân viên siêu thị Big C không yêu cầ bằng cấp

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

50 Nhân viên siêu thị Big C

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Nhân viên siêu thị Big C

 Lương:  11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.