<h1 style="display:none"></h1>
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB)

Nhà tuyển dụng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB)

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13372
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
> 10000
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB)

Giới thiệu

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB) chuyên "" là công ty "Cổ phần" có quy mô "> 10000" tại khu vực "Hà Nội"
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB) đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

CHUNG DUY SÂM
28 BÀ TRIỆU
Hà Nội
> 10000
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN ( NCB) đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả