Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Ngan hang First Commercial bank, Ltd-CN Tp Ha Noi

Nhà tuyển dụng Ngan hang First Commercial bank, Ltd-CN Tp Ha Noi

 Tên công ty: 
Ngan hang First Commercial bank, Ltd-CN Tp Ha Noi
 Loại hình: 
Công ty 100% vốn nước ngoài
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: VU LAN PHUONG 
 Giới thiệu: 
NGAN HANG FIRST COMMERCIAL BANK, LTD-CN TP HA NOI LA NGAN HANG DAI LOAN VOI 100% VON DAU TU NUOC NGOAI. 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Hướng dẫn đường đi

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Hướng dẫn đường đi

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.