<h1 style="display:none"></h1>
Công ty NEXTPAY

Nhà tuyển dụng Công ty NEXTPAY

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13290
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Khánh Hòa
Trụ sở
giới thiệu
1000 - 4999
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Công ty NEXTPAY

Giới thiệu

Giải pháp thanh toán toàn diện Mpos/Smartpos
Phần mềm quản lý cửa hàng Next360 (Posapp, Nextshop, Myspa)
Giải pháp chăm sóc khách hàng CNV Loyaty
Giải pháp ứng vốn NextLend

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Vũ Phong
Tầng 12 tòa nhà VCN Tower, số 2 Tố Hữu, Nha Trang
Khánh Hòa
1000 - 4999
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Công ty NEXTPAY đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả