Nhà tuyển dụng Hòa An

Hòa An
 Tên công ty: 
Hòa An
 Loại hình: 
Công ty nhà nước
 Quy mô: 
100 - 499 người
 Địa chỉ: 
Hà Nội
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Tên công ty: Hòa An
 Loại hình: Công ty nhà nước
 Quy mô: 100 - 499 người
 Địa chỉ: Hà Nội
 Đánh giá:  (Chưa có đánh giá)
 Người liên hệ: Chị Dương 
 Giới thiệu:  

Danh sách nội dung đánh giá

Chưa có nội dung đánh giá nào.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty

  Việc Làm Đăng Tuyển

Xem tất cả 
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Hướng dẫn đường đi

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.