<h1 style="display:none"></h1>
Havimec

Nhà tuyển dụng Havimec

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13889
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Havimec

Giới thiệu

Havimec là công ty về xuất khẩu lao động

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Nguyễn văn Thiện
58 B2 khu độ thị Đại kim Hoàng mai Hà nội
Hà Nội
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Havimec đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả