<h1 style="display:none"></h1>
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng anh nghĩa

Nhà tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng anh nghĩa

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 3128
    • Đăng giấy phép kinh doanh: 15 điểm
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 15 điểm

    Xem cách tính điểm

Hải Phòng
Trụ sở
giới thiệu
0 - 9
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân xây dựng anh nghĩa

Giới thiệu

Tìm cộng tác viên làm danh sách cổ đông

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

trịnh thị thanh hoài
EC-UserId-23844
Hải Phòng
0 - 9
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng anh nghĩa đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả