Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Doanh Nghiệp Vật Tư Xăng Dầu PETEC

Nhà tuyển dụng Doanh Nghiệp Vật Tư Xăng Dầu PETEC

 Tên công ty: 
Doanh Nghiệp Vật Tư Xăng Dầu PETEC
 Loại hình: 
Công ty liên doanh
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
1 (1 lần)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Chị Tuyết 
 Giới thiệu: 
 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.