<h1 style="display:none"></h1>
DKTRADE0120

Nhà tuyển dụng DKTRADE0120

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13813
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng DKTRADE0120

Giới thiệu

SALE CHUNG KHOAN

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Trần Trọng Khôi
667 DIENBIENPHU PHUONG 25 QUAN BINH THANH
TP HCM
20 - 99
100% vốn nước ngoài

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 DKTRADE0120 đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả