Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
Dios Investment Vina (Bankyou Korea

Nhà tuyển dụng Dios Investment Vina (Bankyou Korea

Chưa xác thực

Tp. Hồ Chí Minh
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
tuyển dụng
100% vốn nước ngoài
loại hình
đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Dios Investment Vina (Bankyou Korea
 Giới thiệu: 

??̂?? ?? ???? ?????????? ???? ??́ ??̂́? đ?̂̀? ??̛ 100% ??̉? ??̀? ???̂́?, ?ℎ???̂? ??̂̀ ??̃?ℎ ??̛̣? ??ℎ??̂? ??̛́? ??̀ đ?̂̀? ??̛ ??̀? ??́? ??̛̣ ?́? ?̛̉ ?ℎ??̂̀? ??̃?ℎ ??̛̣? ?ℎ?̛ ?&?, ??????? & ???????, ?????????????,..??., ??́ ???̣ ??̛̉ ??̣? ??̀ ??̣̂? ??̀ ?ℎ? ?ℎ?́?ℎ ??̣? ?? ???. ???̣̂? ??̣? ??̂?? ?? đ??? đ?̂̀? ??̛ ?ℎ?̉ ??̂́? ??̀? ??́? ??̛̣ ?́? ????? ??̃?ℎ ??̛̣? ??̀? ?ℎ?́?ℎ. ??̣ ?ℎ?̂̉, ??̂?? ?? ?ℎ?́?? ??̂? ?ℎ??̂̉? ??̣ ?ở ??̣̂? ?ℎ??̂̃? ??̛̉? ℎ?̀?? ??̣?ℎ ??̣ ??̀? ?ℎ?́?ℎ, ?ℎ? ??? ℎ?̀?ℎ ?ℎ?̛́? ?ℎ?̂́ ?ℎ?̂́? ??̀? ??̉? ???? ?ℎ??? ??́?ℎ ℎ??̣̂? đ?̣?, ???̣̂? ??̛̣? ??̀ ??̆́? ??̆́? ?ℎ? ??̂̀? ??̃?? ?ℎ?̛ ?ℎ?̂́? ℎ??̂̉? ??̂? ??́ ?ℎ?́?ℎ ℎ?̀??.

 Từ khóa: 

 Kỹ năng: 

 Quyền lợi: 


 Hình ảnh nhà tuyển dụng: 

Chia sẻ công ty này

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Ms Thuy
Toong building, số 46, đường số 10, KDC Him Lam , phường Tân Hưng, quận 7, HCM
Tp. Hồ Chí Minh
10 - 19
100% vốn nước ngoài
 Dios Investment Vina (Bankyou Korea đang tuyển dụng vị trí:
Tp. Hồ Chí Minh
12,000,000 - 23,000,000 VNĐ
30/04/2020
0 VNĐ
Xem tất cả
 đánh giá:

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)