<h1 style="display:none"></h1>
DH Lux

Nhà tuyển dụng DH Lux

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 14404
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hải Phòng
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng DH Lux

Giới thiệu

DH Lux chuyên "" là công ty "Cổ phần" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Hải Phòng"
DH Lux đang tuyển dụng 0 công việc như ...

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Hoài Bùi
Hải Phòng
Hải Phòng
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 DH Lux đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả