<h1 style="display:none"></h1>
Cục Bỏ trợ xã hội

Nhà tuyển dụng Cục Bỏ trợ xã hội

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13289
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

Hà Nội
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Nhà nước
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cục Bỏ trợ xã hội

Giới thiệu

Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Bảo trợ xã hội có tên giao dịch quốc tế là Department of Social Assistance, viết tắt là DSA.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Vũ Quỳnh Hương
67A Trương ĐỊnh, HAi Bà Trưng
Hà Nội
20 - 99
Nhà nước

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cục Bỏ trợ xã hội đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả