Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty CTy TNHH Dịch vụ và giải trí kim bảo

Nhà tuyển dụng CTy TNHH Dịch vụ và giải trí kim bảo

 Tên công ty: 
CTy TNHH Dịch vụ và giải trí kim bảo
 Loại hình: 
Công ty cá nhân
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Đặng Nguyễn Uyên Hương 
 Giới thiệu: 
 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.