Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty CTY TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Lộc Phát

Nhà tuyển dụng CTY TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Lộc Phát

 Tên công ty: 
CTY TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Lộc Phát
 Loại hình: 
Công ty cá nhân
 Quy mô: 
0 - 9 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Lê Hữu Đầy 
 Giới thiệu: 
............................................................ 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.