<h1 style="display:none"></h1>
Cty sữa

Nhà tuyển dụng Cty sữa

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 13901
    • Xếp hạng việc làm: 0 điểm

    Tổng điểm: 0 điểm

    Xem cách tính điểm

TP HCM
Trụ sở
giới thiệu
10 - 19
Quy mô
  tuyển dụng
Cá nhân
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Cty sữa

Giới thiệu

Bán và giao hàng sữa tận nhà

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Phát
389/27/29. Lê Văn Khương
TP HCM
10 - 19
Cá nhân

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Cty sữa đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.
Xem tất cả