<h1 style="display:none"></h1>
CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH

Nhà tuyển dụng CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2487
    • Xếp hạng việc làm: 27 điểm

    Tổng điểm: 27 điểm

    Xem cách tính điểm

Thanh Hóa
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Cổ phần
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH

Giới thiệu

CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH là công ty "Cổ phần" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Thanh Hóa"
CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH đang tuyển dụng 1 công việc như "TU VAN BAN HANG O TO"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Mr LAM
Hoằng Đồng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Thanh Hóa
20 - 99
Cổ phần

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 CONG TY CP THUONG MAI DICH VU TONG HOP NGOC ANH đang tuyển dụng vị trí:

TU VAN BAN HANG O TO

Thanh Hóa
10-20 triệu VNĐ
25/10/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả