Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt

Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt


Cổ phần
20 - 99 người
Đà Nẵng
Chưa cập nhật
Đang tuyển 3
Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt

Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt


Cổ phần
20 - 99 người
Đà Nẵng

Giới thiệu

Giấy phép kinh doanh:
Lĩnh vực: Xây dựng nhà các loại


Read more: https://masocongty.vn/company/576342/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-lap-dinh-viet.html#ixzz7H0wLZ0PR

Thông tin liên hệ

Ngoc Anh Huynh Vo
Cẩm Lệ Đà Nẵng . Xem bản đồ

Xếp hạng công ty

 412
  • 10 điểm
  • 3 điểm

13 điểm

Xem cách tính điểm
 31
  • 10 điểm
  • 3 điểm

13 điểm

Xem cách tính điểm
 150
  • 10 điểm
  • 3 điểm

13 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Lắp Đỉnh Việt đang tuyển dụng vị trí:

  8-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  12-16 triệu VNĐ
 13/02/2023

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây