Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Công ty TNHH Studio Fedora

Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Studio Fedora

 Tên công ty: 
Công ty TNHH Studio Fedora
 Loại hình: 
Công ty cá nhân
 Quy mô: 
0 - 9 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Nguyễn Lê Ngọc Trân 
 Giới thiệu: 
Công ty chuyên chỉnh sửa hình ảnh hậu kì phim ảnh bằng phần mềm Nuke Foundry. 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.