Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Công ty TNHH KInh doanh xăng dầu Bắc Việt

Nhà tuyển dụng Công ty TNHH KInh doanh xăng dầu Bắc Việt

 Tên công ty: 
Công ty TNHH KInh doanh xăng dầu Bắc Việt
 Loại hình: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn
 Quy mô: 
100 - 499 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Anh Vinh 
 Giới thiệu: 
Kinh doanh xang dau 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.