Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty CONG TY LIEN DOANH TNHH ICHIBAN STAR

Nhà tuyển dụng CONG TY LIEN DOANH TNHH ICHIBAN STAR

 Tên công ty: 
CONG TY LIEN DOANH TNHH ICHIBAN STAR
 Loại hình: 
Công ty liên doanh
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Huynh Thoai Huong 
 Giới thiệu: 
 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.