Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Công ty CP Xây dựng PMP

Nhà tuyển dụng Công ty CP Xây dựng PMP

 Tên công ty: 
Công ty CP Xây dựng PMP
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
10 - 19 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Thùy Linh 
 Giới thiệu: 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG thu nhập cao 10-15tr/ tháng

 Lương:  10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

KỸ SƯ KẾT CẤU có kinh nghiệm trên 3 năm thu nhạp 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

KIẾN TRÚC SƯ xây dựng trên 3 năm kinh nghiệm làm tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

KỸ SƯ KẾT CẤU có kinh nghiệm trên 3 năm thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

Kỹ sư thiết kế kết cấu có kinh nghiệm thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

Kỹ sư thiết kế kết cấu thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế kết cấu thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

KĨ SƯ KẾT CẤU công trình dân dụng thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

Tuyển KĨ SƯ KẾT CẤU ít nhất 2 năm kinh nghiệm thu nhập cao 5-10tr/ tháng

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ

KĨ SƯ KẾT CẤU THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền lễ
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.