Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Công ty CP ĐT Vận Tải và Dầu Khí Miền Bắc

Nhà tuyển dụng Công ty CP ĐT Vận Tải và Dầu Khí Miền Bắc

 Tên công ty: 
Công ty CP ĐT Vận Tải và Dầu Khí Miền Bắc
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
500 - 999 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Hiền 
 Giới thiệu: 
Công ty CP Dịch Vụ - Vận Tải Dầu Khí (PVTrans - PCT) được các cổ đông sáng lập là Tổng công ty khí (PV GAS), Tổng công ty CP vận tải dầu khí (PV TRANS), Công ty kinh doanh khí hoá lỏng (PV GAS SOUTH). 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.