Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc

 Tên công ty: 
Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Mr Nam 
 Giới thiệu: 
Công ty hoạt động trong những lĩnh vực chính như sau:
- Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai;
- Lập lưới địa chính; đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo địa chính; trích lục bản đồ địa chính; số hóa bản đồ địa chính; khảo sát trắc địa công trình; đo đạc, lập bản đổ địa hình;
- Tư vấn về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (các cấp);
- Thống kê, kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Tư vấn lập Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. 
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.