Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Cong ty cổ phần đầu tư phát triển imus

Nhà tuyển dụng Cong ty cổ phần đầu tư phát triển imus

 Tên công ty: 
Cong ty cổ phần đầu tư phát triển imus
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Nguyễn Như Tuấn 
 Giới thiệu: 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển imus kinh doanh lĩnh vực dịch vụ công nghệ, giáo dục trực tuyến, chuỗi các nhà hàng cao cấp 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.