Đang xử lý

CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM


Liên doanh
20 - 99 người
TPHCM
Đang tuyển 0
CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM


Liên doanh
20 - 99 người
TPHCM

Giới thiệu

Realbox (REB) is a technology-driven real estate platform that will innovate property investment by offering everyone opportunities to co-invest in a fraction or a share of assets. REB is built on the Binance Smart Chain platform, a multi-functioned token that provides users with services on Realbox platform.

Thông tin liên hệ

Kim Nguyen
21B Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp HCM . Xem bản đồ

Chia sẻ công ty này

  CÔNG TY CỔ PHẦN REALBOX VIỆT NAM đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây