Đang xử lý

CONG TY CO PHAN DAU TU GIAI TRI QUOC TE DUY THANH

CONG TY CO PHAN DAU TU GIAI TRI QUOC TE DUY THANH


Cổ phần
500 - 999 người
Hà Nội
Đang tuyển 0
CONG TY CO PHAN DAU TU GIAI TRI QUOC TE DUY THANH

CONG TY CO PHAN DAU TU GIAI TRI QUOC TE DUY THANH


Cổ phần
500 - 999 người
Hà Nội

Giới thiệu

abc.com

Thông tin liên hệ

NINH VAN NGHIA
HA NOI . Xem bản đồ

Công ty liên quan

 0
  • 10 điểm
  • 0 điểm

10 điểm

Xem cách tính điểm

Chia sẻ công ty này

  CONG TY CO PHAN DAU TU GIAI TRI QUOC TE DUY THANH đang tuyển dụng vị trí:

Chưa đăng tin tuyển dụng nào.

Hình ảnh nhà tuyển dụng

0 (0 Đánh giá)

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây