Việc làm  / Tìm việc làm / Giới thiệu về công ty Cham Sales

Nhà tuyển dụng Cham Sales

 Tên công ty: 
Cham Sales
 Loại hình: 
Công ty cổ phần
 Quy mô: 
20 - 99 người
 Đánh giá: 
(Chưa có đánh giá)
 Bạn chung: 
Hiện tại chưa có danh sách bạn chung
 Người liên hệ: Tram Nguyen 
 Giới thiệu: 
* Cham Sales is the exclusive distributor of high end to mid range skin care labels and other beauty accessories.
* We offer an english/Vietnamese training course which will ensure our employees success.
* Our team is comprised of Vietnamese and International Staff. We like to work hard and play hard. We thrive off of sales and teamwork. 
Nhà tuyển dụng chưa đăng tin đăng tuyển
Đang cập nhật thành viên làm việc tại công ty này.
Chưa đăng tin tức hoạt động công ty
Chưa có nội dung đánh giá nào.

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.
  • Chia sẻ qua: Facebook  Google  LinkedIn  Twitter

Video giới thiệu

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.