Hình ảnh hồ sơ

Đặng mai long


  •  Lái xe chi văn phòng hoặc giám đốc
  •  Tuổi: Đang cập nhật
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Ngành Khác
  • Lương mong muốn  :  Thỏa thuận
  • Kinh nghiệm  :  15 năm

Trình độ học vấn

 Không yêu cầu - Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Trình độ : Không yêu cầu
Ngành :  Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Năm học : 12/2000 - 12/2000
Tên trường : Kĩ thuật dạy nghề kon tum

 Không yêu cầu - Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Trình độ : Không yêu cầu
Ngành :  Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Năm học : 12/2000 - 12/2000
Tên trường : Kĩ thuật dạy nghề kon tum

 Không yêu cầu - Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận

Trình độ : Không yêu cầu
Ngành :  Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận
Năm học : 12/2000 - 12/2000
Tên trường : Kĩ thuật dạy nghề kon tum

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu