Hình ảnh hồ sơ

Vũ Hoàng Long


  •  nhân viên
  •  Tuổi: Đang cập nhật
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Dược phẩm
  • Lương hiện tại  :  500,000 VND
  • Lương mong muốn  :  10,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

Trình độ học vấn

 Cao đẳng - Dược phẩm

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Dược phẩm
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao đẳng Y tế Hà Nội

 Cao đẳng - Dược phẩm

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Dược phẩm
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao đẳng Y tế Hà Nội

 Cao đẳng - Dược phẩm

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Dược phẩm
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao đẳng Y tế Hà Nội

 Cao đẳng - Dược phẩm

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Dược phẩm
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao đẳng Y tế Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 6/2015 đến 9/2016

Việc làm : chưa có nhiều kinh nghiệm
Tên công ty : GNcom
Cấp bậc : Mới tốt nghiệp
đi giới thiệu thuốc tới các nhà thuốc
 

  Từ 6/2015 đến 9/2016

Việc làm : chưa có nhiều kinh nghiệm
Tên công ty : GNcom
Cấp bậc : Mới tốt nghiệp
đi giới thiệu thuốc tới các nhà thuốc
 

  Từ 6/2015 đến 9/2016

Việc làm : chưa có nhiều kinh nghiệm
Tên công ty : GNcom
Cấp bậc : Mới tốt nghiệp
đi giới thiệu thuốc tới các nhà thuốc
 

  Từ 6/2015 đến 9/2016

Việc làm : chưa có nhiều kinh nghiệm
Tên công ty : GNcom
Cấp bậc : Mới tốt nghiệp
đi giới thiệu thuốc tới các nhà thuốc
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu