Hình ảnh hồ sơ

Huỳnh Thị Ngọc Thanh


  •  nhân viên
  •  Tuổi: 33
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Kế toán / Kiểm toán
  • Lương hiện tại  :  7,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  8,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  6 năm

Trình độ học vấn

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 3/2004 - 3/2008
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 7/2010 đến 7/2016

Việc làm : nhân viên
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
- Tập hợp và lưu trữ hóa đơn chứng từ đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra.- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.- Kiểm tra đối chiếu, thu – chi, thanh toán các khoản nội bộ phát sinh hàng ngày và công nợ nhà cung cấp.- Kiểm tra báo cáo bán hàng đối chiếu với các bộ phận có liên quan -> lập báo cáo doanh thu nội bộ cho Ban giám đốc.- Hàng tháng hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên hóa đơn -> lập báo cáo thuế GTGT. - Thống kê báo cáo số liệu cho Ban giám đốc định kỳ hàng tháng. - Tham gia hỗ trợ khi có kiểm tra quyết toán các thủ tục về thuế. - Chấm công, tính lương, BHXH.
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu