Hình ảnh hồ sơ

Trần Minh Tuấn


  •  Lập Trình Viên Websites ASP.NET C#
  •  Tuổi: 32
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  CNTT - Phần mềm
  • Lương hiện tại  :  7,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  9,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  6 tháng

Trình độ học vấn

 Cao đẳng - CNTT - Phần mềm

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần mềm
Năm học : 4/2006 - 4/2009
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 16/2015 đến 2/2016

Việc làm : Lập Trình Viên Websites ASP.NET C#
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
+)Lập trình website trên môi trường :( visuɑlstudio2005, suɑlstudio2008,Frontpɑge, MɑcromediɑƊreɑmweɑver8.0, HƬML ) +) Ɗesign Website trên môi trường Ƥhotoshop ϹS4.+)Thông thạo ϹSS,sử dụng tốt jQuery+) cắt lɑyout website rɑ html, ϹSS+)Cơ sở dữ liệu (access, sql sever 2000, sql sever 2005)
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu