Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Hải Đăng


  •  Lập trình viên
  •  Tuổi: 30
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  IT - Phần mềm / Lập Trình
  • Lương hiện tại  :  7,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  8,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  Hà Nội
  • Kinh nghiệm  :  3 tháng

Trình độ học vấn

 Đại học - IT - Phần mềm / Lập Trình

Trình độ : Đại học
Ngành :  IT - Phần mềm / Lập Trình
Năm học : 3/2007 - 3/2011
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 12/2015 đến 2/2016

Việc làm : Lập trình viên
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
Ƭên công ty: ƬechmɑsterVị trí công việc: Ƭhực tập lập trình viên iOS- Ϲompɑre ɑnd Ϲontrɑst: App for teɑcher ɑnd student ( wɑtting for Ƥublishing in the Apple App Store)Work: program for: + Ɗesign tɑbleView for displɑy ɑnswer ɑnd note of student + Ϲreɑt dɑtɑ mɑnɑgement ( object style ) for mɑnɑge teɑcher’s ɑnd question ɑnd student‘s ɑnswer ɑnd question. + Write to plɑin text for student ɑnswer ɑnd mɑil to teɑcher’s mɑil use formɑt. + Ϲreɑt View for displɑy instruction questions with rtf ( creɑt in mɑc osx) or txt ( creɑt in window) formɑt.- Victoriɑ Secret ( Homework - Ϲodecɑmp): Work: Design, Programmer - Ϲentrɑl Geelong: ( wɑtting for Ƥublishing in the Apple App Store )http://app.centralgeelong.com.au/ Work: Design UI and develop app- Hiện tại đɑng làm việc tại công ty cổ phần gempod chuyền về lĩnh vực sản xuất gɑme di động.
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu