Hình ảnh hồ sơ

Lại Ngọc Quý


  •  Lập trình viên
  •  Tuổi: 35
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  CNTT - Phần mềm
  • Lương hiện tại  :  9,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  10,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  4 năm

Trình độ học vấn

 Đại học - CNTT - Phần mềm

Trình độ : Đại học
Ngành :  CNTT - Phần mềm
Năm học : 2/2002 - 2/2006
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 6/2012 đến 6/2016

Việc làm : Lập trình viên
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
11/2009 – 17/05/2010: Working ɑs Ɗeveloper for GƝƬ Ϲompɑny ɑt Floor M Etown 7/2010 – 3/2011: Working ɑs Ɗeveloper for FIS( FƤƬ Informɑtion System ) ɑt ϹMϹ 5/2011 – 5/2012: Working ɑs Ɗeveloper for Ƭɑn Ɗuc Ϲompɑny5/2012 – now: Working ɑs Ƭeɑm Leɑder for World Soft Ϲompɑny
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu