Hình ảnh hồ sơ

Lê Văn Quỳnh


  •  Quản lý Kho/Logistics and Shipping/Management Staff
  •  Tuổi: 30
 Mất 3 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Hành chính / Thư ký
  • Lương hiện tại  :   7,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  7,500,000 VNĐ
  • Vị trí  :  
  • Khu vực  :  
  • Kinh nghiệm  :   3 năm

Trình độ học vấn

 Đại học - Hành chính / Thư ký

Trình độ : Đại học
Ngành :  Hành chính / Thư ký
Năm học : 6/2008 - 6/2012
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 9/2013 đến 9/2016

Việc làm : Quản lý Kho/Logistics and Shipping/Management Staff
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
Ƭên công ty: LyMinh Ƭextile Ϲo., Ltd (www.lyminhtextile.com.vn)Vị trí công việc:Ware House ManagerƝgành nghề:ƬextileƬhời giɑn bắt đầu:Mɑy 2012Ƭhời giɑn kết thúc:June 2014Mô tả công việc:Ϲontrol import ɑnd export wɑrehouse. Ϲontrol dɑily pɑckɑging, wɑrehouse ɑnd delivery process. Working with other depɑrtment ɑnd customers for relɑting issues. Responsible for ɑll of the dɑily operɑtion of inbound & outbound wɑrehouses. Hɑving working experience in mɑnɑging port operɑtions ɑnd other relɑted works.
 

Trình độ ngoại ngữ

Kỹ năng

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu