Đỗ Hữu Thiện - Lập trình android

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Đỗ Hữu Thiện
14/03/1986
32
606/44 3/2 P.14 Q.10 HCM.C
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Lập trình android
Lĩnh vực IT - Phần mềm / Lập Trình
Lương hiện tại 15,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 19,000,000 VNĐ
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm 25 năm 2 tháng

File CV

test - test.pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 1/1993 đến 3/2018

Việc làm : machine learning
Tên công ty : wacontre
Cấp bậc : Phó chủ tịch


thiết kế , chỉ đạo , tạo dựng thuật toán deep learning sử dụng công nghệ tối cao thực hiện hóa toàn bộ AI , IOT và tạo ra một đội quân trí tuệ nhân tạo khoa học cao sẳn sàng sâm chiếm trái đất


 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp
 Tiếng Pháp  :  Sơ cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Zend Framework  

Kỹ năng : Yii (php)  

Kỹ năng : Wordpress  

Kỹ năng : Windows Server  

Kỹ năng : Windows OS  

Kỹ năng : Windows Application  

Kỹ năng : Webform  

Kỹ năng : Web Developer  

Kỹ năng : Web Application  

Kỹ năng : WAN  

Kỹ năng : User Interface  

Kỹ năng : User Experience  

Kỹ năng : UNIX  

Kỹ năng : UNITY3D  

Kỹ năng : UNITY2D  

Kỹ năng : Unity 3D  

Kỹ năng : UI UX Designer  

Kỹ năng : Ubuntu  

Kỹ năng : Tiếng Trung  

Kỹ năng : Tiếng Nhật N2  

Kỹ năng : Tiếng Nhật  

Kỹ năng : Tiếng Hoa  

Kỹ năng : Tiếng Hàn  

Kỹ năng : Tiếng Anh  

Kỹ năng : System Engineer  

Kỹ năng : System  

Kỹ năng : Symphony (php)  

Kỹ năng : Swift  

Kỹ năng : Sqlite  

Kỹ năng : SQL Server  

Kỹ năng : Spring Framework  

Kỹ năng : Software Engineer  

Kỹ năng : Smarty (php)  

Kỹ năng : Sketch Up  

Kỹ năng : Sharepoint  

Kỹ năng : Server  

Kỹ năng : SEO  

Kỹ năng : Senior Developer  

Kỹ năng : React.js  

Kỹ năng : Python  

Kỹ năng : Powershell  

Kỹ năng : Postgresql  

Kỹ năng : Php Developer  

Kỹ năng : PHP  

Kỹ năng : Node.js  

Kỹ năng : Nhân Viên IT  

Kỹ năng : Ngành Công Nghệ Thông Tin  

Kỹ năng : Network Engineer  

Kỹ năng : N3  

Kỹ năng : N2  

Kỹ năng : N1  

Kỹ năng : MySQL  

Kỹ năng : Linux  

Kỹ năng : Lavarel  

Kỹ năng : Lập Trình Web  

Kỹ năng : Lập Trình Viên.net C#  

Kỹ năng : Lập Trinh Viên PHP  

Kỹ năng : Lập Trình Viên IOS  

Kỹ năng : Lập Trình Viên Android  

Kỹ năng : Lập Trình Viên .NET  

Kỹ năng : Lập Trình Viên  

Kỹ năng : Lập Trình SMD  

Kỹ năng : Lập Trình PHP  

Kỹ năng : Lập Trình Java  

Kỹ năng : Lập Trình IOS  

Kỹ năng : Lập Trinh CNC  

Kỹ năng : Lập Trình Android  

Kỹ năng : Lập Trình  

Kỹ năng : Không Cần Kinh Nghiệm  

Kỹ năng : Jquery  

Kỹ năng : Javascript  

Kỹ năng : Java Developer  

Kỹ năng : Java  

Kỹ năng : It System Engineer  

Kỹ năng : It Support  

Kỹ năng : IT Help Desk  

Kỹ năng : IT Communicator  

Kỹ năng : It  

Kỹ năng : IoT  

Kỹ năng : HTML5  

Kỹ năng : HTML/CSS  

Kỹ năng : HTML  

Kỹ năng : FuelPHP  

Kỹ năng : Front End  

Kỹ năng : CSS3  

Kỹ năng : CSS  

Kỹ năng : Công Nghệ Thông Tin  

Kỹ năng : Coding  

Kỹ năng : Codeigniter (php)  

Kỹ năng : Codeigniter  

Kỹ năng : Cocos2dx  

Kỹ năng : Cocoa  

Kỹ năng : Cisco  

Kỹ năng : CNC  

Kỹ năng : Chuyên Viên  

Kỹ năng : Chưa có kinh nghiệm  

Kỹ năng : Chất Lượng  

Kỹ năng : Centos  

Kỹ năng : Cemiconductor  

Kỹ năng : Cake Php  

Clip giới thiệu

 Clip được upload từ link Youtube Xem giới thiệu
 Mất 1 điểm để xem thông tin