Hình ảnh hồ sơ

Đoàn Đức Nam


  •  Nhân viên cơ khí
  •  Tuổi: 32
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Bảo trì / Sửa chữa
  • Lương hiện tại  :  5,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  6,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

Trình độ học vấn

 Trung cấp - Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Năm học : 8/2005 - 8/2007
Tên trường : Đang cập nhật

 Trung cấp - Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Năm học : 8/2005 - 8/2007
Tên trường : Đang cập nhật

 Trung cấp - Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Năm học : 8/2005 - 8/2007
Tên trường : Đang cập nhật

 Trung cấp - Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Năm học : 8/2005 - 8/2007
Tên trường : Đang cập nhật

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 11/2007 đến 9/2011

Việc làm : Vận hành máy
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
Vận hành các máy móc, Bảo trì máy
 

  Từ 11/2007 đến 9/2011

Việc làm : Vận hành máy
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
Vận hành các máy móc, Bảo trì máy
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu