Hình ảnh hồ sơ

Tăng Thanh Tòng


  •  Mong muốn làm một nơi kỹ luật cao , năng động .v.v.
  •  Tuổi: 29
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  CNTT - Phần cứng / Mạng
  • Lương hiện tại  :  5,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  7,000,000 VND
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

Thanh_Tòng_Tăng_CV.pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Cao đẳng - CNTT - Phần cứng / Mạng

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần cứng / Mạng
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

 Cao đẳng - CNTT - Phần cứng / Mạng

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần cứng / Mạng
Năm học : 9/2013 - 9/2016
Tên trường : Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu